Nepal DRR Portal

Government of Nepal

Nepal Disaster Risk Reduction Portal

Kathmandu, Nepal

    National Flag of Nepal
सूचनाः यस विभाग मार्फत ११५५ बाट बाढी पूर्व सूचनाको SMS पठाउनको साथै ११५५ बाट नै टोल फ्रि सञ्चान गरि बाढी सम्बन्धि जानकारी समेत गराईरहेकोमा एकैपटक धेरै जनाबाट जानकरीको लागि फोन आउनाले फोन ब्यस्त हुने भएकाले सूचना लिनको लागि प्रयासरत रहनहुन अनुरोध छ । साथै मनसुन अबधिमा यहाँहरूको सेवामा २४ सै घण्टा रहने जानकारी गराउँदछौ।
मिति २०७७-०३-२८ः-आज कन्काई, कोशी,कमला,बागमती, नारायणी नदी र प्रदेश १,२ भई बहने साना नदीमा बहाब उच्च हुने तथा बागमती, गण्डकी प्रदेश भई बहने नदीमा पनि बहाव बढ्ने, प्रदेश १ र २ को तराईको जिल्लामा बाढीको उच्च जोखिम
View detail on DHM

EOCs in Nepal

1 National EOC; 6 Provincial EOCs; 54 District EOCs; 2 Municipal EOC

Reported No. of Incidents (Last 7 days)

Landslide (74)
Heavy Rainfall (32)
Fire (25)
Flood (15)
Snake Bite (9)
More Summary >>
S.No. District VDC/Municipality Incident Incident Date Death Male Death Female Death Unknown Total Death Missing People Affected Family Estimated Loss Injured Govt. Houses Fully Damaged Govt. Houses Partially Damaged Private House Fully Damaged Private House Partially Damaged Displaced Male(N/A) Displaced Female(N/A) Property Loss Incident Place Damaged Houses(%) No. of Displaced Family Cattles Loss Displaced Shed Office Remarks
1 Tanahu Myagde Rural Municipality Landslide 2020-07-13 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 Belaute 0 0 0 0 Nepal Police Laxmi Bk
2 Shyanja Harinas Rural Municipality Landslide 2020-07-13 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 Chitra 0 0 0 1 Nepal Police Ludra bdr Gurung
3 Tanahu Rishing Rural Municipality Landslide 2020-07-13 0 0 0 0 5 1 1 0 0 2 0 0 0 0 Paltang 0 0 0 0 Nepal Police An Bdr Thapa
4 Taplejung Phaktanglung Rural Municipality Fire 2020-07-12 0 0 0 0 0 1 2000000 0 0 0 1 0 0 0 0 Shiva 0 0 0 0 Nepal Police Shantosh Limbhu
5 Ilam Ilam Municipality Landslide 2020-07-12 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 Golakharka 0 0 0 0 Nepal Police Tej Bdr Limbu
6 Parbat Kushma Municipality Landslide 2020-07-12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Chuwa 0 0 0 0 Nepal Police Pokhara Kusma Road
7 Myagdi Annapurna Rural Municipality Landslide 2020-07-12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Darikhola 0 0 0 0 Nepal Police Benny Jomsom Sadak Khanda
8 Ilam Mansebung Rural Municipality Landslide 2020-07-12 0 0 0 0 0 1 1000000 0 0 0 1 0 0 0 0 Tembung 0 0 0 0 Nepal Police Purna Bdr Dangi
9 Shankhuwasabha Khandbari Municipality Landslide 2020-07-12 0 0 0 0 0 2 100000 0 0 0 1 0 0 0 0 Pipaldada 0 0 0 1 Nepal Police Dhanraj Bk
10 Tanahu Vyas Municipality Landslide 2020-07-12 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 Nepal Police Dhan Bdr Thapamagar
Total 5125 5876 3 46036 3451 7028498 37463345392 91666 2689 3779 1041344 564790 4 0 0