Nepal DRR Portal

Government of Nepal

Nepal Disaster Risk Reduction Portal

Kathmandu, Nepal

    National Flag of Nepal
.....
Print
Report By:
Language:
Incident Type:
All Incident TypesX
District:
All DistrictsX
Daterange:
AD: -
BS: -
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
राष्ट्रिय आपतकालिन कार्यसञ्चालन केन्द्र
विपद्का घटनाबाट भएको क्षतिको अद्यावधिक विवरण
सम्प्रेषण मितिः २०७९-१२-१४
१) विपद्का घट्नावाट भएको संक्षिप्त क्षति विवरण
मिति अवधि घटना घटना संख्या मृत्यु वेपत्ता घाईते प्रभावित परिवार घर क्षती गोठ क्षती पशु चौपाया क्षती अनुमानित क्षती
आंशिक पूर्ण
२०७९-०१-०१ देखी २०७९-१२-१४ सम्म आगलागी, पहिरो, चट्याङ्ग, हवाई दुर्घटना, जनावर आतङ्क र अन्य... ४१२१ ४७३ ३४ ९८७ ६९१६ २०९८ १९१९ ७८१ ३७२४ २५२०३३००५०
२) जिल्ला अनुसारको क्षतीको विवरण
सि.नं. जिल्ला मिति अवधि घटना संख्या मृत्यु * वेपत्ता * घाईते * प्रभावित परिवार घर क्षती गोठ क्षती पशु चौपाया क्षती अनुमानित क्षती
पुरुष महिला पहिचान
नभएको
जम्मा पुरुष महिला जम्मा आंशिक पूर्ण
ताप्लेजुङ २०७९-०१-०४ - २०७९-११-३० ५० १० ११ २६० ९० १४८ ६९ ८३३३६९००
पाँचथर २०७९-०१-१८ - २०७९-१२-०१ ३४ ४० २७ १३ २४१३५०००
इलाम २०७९-०१-१६ - २०७९-१२-०९ २६ २२ ४१७९३०००
संखुवासभा २०७९-०१-२२ - २०७९-१२-१० ४४ ४५ १७ १० २२ २४१२५०००
तेह्रथुम २०७९-०१-०३ - २०७९-१२-०७ ४० ७० ३० २५ १९२ २८९४१०००
धनकुटा २०७९-०१-०५ - २०७९-१२-१३ ५२ ४७ १२ २० २२ ३३२३००००
भोजपुर २०७९-०१-०४ - २०७९-११-२९ ४४ ४७ १३ २१ २७ १७३९६६००
खोटाङ्ग २०७९-०१-०२ - २०७९-१२-०२ ५३ ६५ १४ ३२ १५ ५० ८८४४११००
सोलुखुम्वु २०७९-०१-११ - २०७९-१२-११ ४१ ४४ २२ १६ ८१९२९५००
१० ओखलढुङ्गा २०७९-०१-०५ - २०७९-१२-१२ ४३ ३८ २१ १३५ ४५३२४०००
११ उदयपुर २०७९-०१-०६ - २०७९-१२-१३ ९३ १४ १०४ ३२ २३ १५५ ८२८८६५००
१२ झापा २०७९-०१-०५ - २०७९-१२-१३ २३३ १४ १५ २९ २९१ ७२ ७२ २९ २८ १७४०४२७००
१३ मोरङ्ग २०७९-०१-०६ - २०७९-१२-१३ १९० १० १० २० २५० ६८ ३१ ४४ ४२ १०६२१९०००
१४ सुनसरी २०७९-०१-०२ - २०७९-१२-१२ १७६ १४ २३ २०२ ५० ३५ ४१ २४८ १४१३४८३००
१५ सप्तरी २०७९-०१-०१ - २०७९-१२-१२ १२९ १३ २०४ ४३ ६७ ४४ ४९ ४४२२४३५०
१६ सिराहा २०७९-०१-०४ - २०७९-१२-१२ १३४ १० १७ १६४ ३४ १० २० २८ ३९८६७२००
१७ धनुषा २०७९-०१-०२ - २०७९-१२-१२ १२३ १९ २४ १५४ २२ २१५४२२२०
१८ महोत्तरी २०७९-०१-०२ - २०७९-१२-१० ६७ १७ २६ ९० १६ १५ २७९१३३००
१९ सर्लाही २०७९-०१-०३ - २०७९-१२-११ ६५ ९७ ४० १५ २१२७२०००
२० रौतहट २०७९-०१-०२ - २०७९-१२-०८ ८२ ११ १२ १२ १९ ११० २४ ३९ २१ ६१ ६४६१२८००
२१ वारा २०७९-०१-०२ - २०७९-१२-११ १०२ १० १७ १४८ २३ २१ २२ ३४ ३४९०३८००
२२ पर्सा २०७९-०१-०१ - २०७९-१२-१० ६२ ११ १८ ६६ १३ २२ १७७३३१०००
२३ दोलखा २०७९-०१-०३ - २०७९-१२-१३ ३२ ४४ ३० १६ ६० ५०४१००००
२४ रामेछाप २०७९-०३-०८ - २०७९-१२-०३ १६ २३ ११ ७३३००००
२५ सिन्धुली २०७९-०१-०२ - २०७९-१२-०९ २१ २२ २४ ११३९००००
२६ काभ्रेपलाञ्चोक २०७९-०१-०२ - २०७९-१२-०९ २५ २३ १६९ ३३६०५०००
२७ सिन्धुपाल्चोक २०७९-०१-०१ - २०७९-११-२८ ४२ ४७ १० १६ १११ १५५१४५००
२८ रसुवा २०७९-०१-१५ - २०७९-११-३० १२ ३३५४००
२९ नुवाकोट २०७९-०२-३१ - २०७९-१२-०४ १५ १६ २८१८७५००
३० धादिङ्ग २०७९-०१-१५ - २०७९-१२-०५ २२ २२ ११ १२ ४२१००००
३१ चितवन २०७९-०१-०९ - २०७९-१२-१३ ५६ १३ ११ २७ ३८ ७५ ३४४५००००
३२ मकवानपुर २०७९-०१-०३ - २०७९-१२-१२ ४६ ११ ४३ ११ ६५ २१०२१६६०
३३ भक्तपुर २०७९-०१-०२ - २०७९-१२-१२ ५५ १० ५९ १९ ९०७०२५००
३४ ललितपुर २०७९-०१-०५ - २०७९-११-२५ ५१ ११ १९ ६३ १२ १७ ९४९७००००
३५ काठमाण्डौ २०७९-०१-०४ - २०७९-१२-१० १५४ १० २३ १३ ३६ १८२ ४७ १५ १० २६१९४२३००
३६ गोर्खा २०७९-०१-१० - २०७९-१२-०८ २८ २४ २६ ४३ ११ ३७८००००
३७ लमजुङ्ग २०७९-०१-०८ - २०७९-११-१५ २१ १८ १० २५७००००
३८ तनहु २०७९-०१-१४ - २०७९-१२-१२ ४३ १२ ४६ १४ ३०२००००
३९ कास्की २०७९-०१-०१ - २०७९-१२-०७ ७४ ४४ २५ ७३ ११ १४९ १७ २० ३४४१५०००
४० मनाङ्ग २०७९-०१-२९ - २०७९-१२-०८
४१ मुस्ताङ्ग २०७९-०४-०९ - २०७९-११-०९ १४ ६००००
४२ पर्वत २०७९-०१-०५ - २०७९-११-१९ १३ ३७०००००
४३ स्याङ्गजा २०७९-०१-०१ - २०७९-११-११ २६ २६ १५०००००
४४ म्याग्दी २०७९-०१-१५ - २०७९-१२-०५ ४५ १३ ३८ ३६ १६४००००
४५ वागलुङ्ग २०७९-०१-०६ - २०७९-१२-०२ ७२ १२ ७८ १५ २२ १७ ६१ १७३५५०००
४६ नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व) २०७९-०१-१६ - २०७९-१२-०८ ३६ ३१ ७४५७०००
४७ नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) २०७९-०१-०९ - २०७९-१२-०७ ४६ ११ १० १३ ७५ १२ २१ ७०३२५००
४८ रुपन्देही २०७९-०१-०१ - २०७९-१२-०७ ४३ १९ २३ ४८ ४३१९७०००
४९ कपिलवस्तु २०७९-०१-०३ - २०७९-१२-०६ १०६ ११ १३२ २९ २० ३९ ६० १५१५४६००
५० पाल्पा २०७९-०१-०६ - २०७९-११-२५ १७ १८ १३ ३२५००००
५१ अर्घाखाची २०७९-०१-१४ - २०७९-१२-१२ ३१ ४० १३ १८ २५८००००
५२ गुल्मी २०७९-०२-११ - २०७९-११-२८ २५ २७ १० २४ ९८४००००
५३ रुकुम पूर्व २०७९-०१-१६ - २०७९-११-२१ १९ ३० २३ ३०४१५७५
५४ रोल्पा २०७९-०१-०२ - २०७९-१२-०६ ५६ ११ ५८ १७ १५ १९ ३७७३५५००
५५ प्युठान २०७९-०१-०१ - २०७९-१२-०७ ७२ ११ १८ २४ ८१ १२ २२ २२ ९२ १०३८६०००
५६ दाङ्ग २०७९-०१-०१ - २०७९-१२-१० १०५ १० २० २६ १२७ ३१ ३५ १७ ११५ ३०३८९९००
५७ वाके २०७९-०१-०१ - २०७९-१२-१२ ४५ ५१ २७ १० ४९६५८३००
५८ वर्दिया २०७९-०१-०४ - २०७९-१२-०७ १०१ १९ १८ ३७ १२३ ४३ १७ २१ ४२ १९०८९८६०
५९ रुकुम पश्चिम २०७९-०१-०४ - २०७९-११-२९ १८ २१ १३ ५५००००
६० सल्यान २०७९-०१-०१ - २०७९-१२-०६ २५ १२ ३४ ८० १९८००००
६१ डोल्पा २०७९-०२-२६ - २०७९-११-०७ १० १४ ४०००००
६२ जुम्ला २०७९-०१-०९ - २०७९-११-०६ २५ ११ १८ १२ १०६७ ७३० ३२२ २२६ ३७०००००
६३ मुगु २०७९-०५-०२ - २०७९-१०-१० २२४ ८९ १३४
६४ हुम्ला २०७९-०२-१६ - २०७९-११-१७ ५९ १७ ३८ ९७ ९९८१३५०
६५ कालिकोट २०७९-०२-१९ - २०७९-१२-०८ ३० १० १६ १८ २०४ ४५ १७० ४० ६८५००००
६६ जाजरकोट २०७९-०१-०५ - २०७९-१२-०६ १५ १४ २६ १९
६७ दैलेख २०७९-०१-०३ - २०७९-१२-०२ ४५ ३० ३८ ६७ १३ ४१ ५२८००००
६८ सुर्खेत २०७९-०१-०६ - २०७९-१२-०७ ३८ १० ८९ ३१ २८ १८ १२० २८३४३३००
६९ वाजुरा २०७९-०१-१० - २०७९-११-२६ ६६ १० १२६ ५९ २५ १२ १३६ ६१२९३५०
७० वझाङ्ग २०७९-०३-१६ - २०७९-१२-०५ ३३ ५३ ३८ २० ४८००००
७१ डोटी २०७९-०१-०१ - २०७९-११-२६ २४ २५ ३१ ४० १४ ९०००००
७२ आछाम २०७९-०१-०१ - २०७९-१२-०४ ५२ २० २८ १३ २२ ३५ ९३ ४७ १० ३४ ११५२०००
७३ दार्चुला २०७९-०१-०३ - २०७९-११-२९ ४४ ११ २० ९९ १७ ४४ ५२० १३०००
७४ वैतडी २०७९-०१-०४ - २०७९-१२-०८ १६ १४ १२
७५ डडेलधुरा २०७९-०२-२० - २०७९-१२-०७ २० १३ ३३ १८ १५००००
७६ कन्चनपुर २०७९-०१-०१ - २०७९-१२-१० ७६ १० १६ ९६ १० २३ १८ १३६५५७००
७७ कैलाली २०७९-०१-०२ - २०७९-१२-०७ ९९ १४ ११ २५ ११४ २४ ८० २३ २० ७५०२८९८५
* मृत्यु, वेपत्ता तथा घाईतेको विवरण स्रोत नेपाल प्रहरी
# नवलपरासी र रुकुमको हकमा २०७४-०७-०९ भन्दा अगाडीको विवरणमा पुरानो संरचना तथा नयां दुबै रहने
## पहिरो/बाढीबाट भएको क्षतिमा पहिरो/बाढीले प्रभावित गाडी र यात्रुहरु पनि समावेश गरिएको छ।