Nepal DRR Portal

Government of Nepal

Nepal Disaster Risk Reduction Portal

Kathmandu, Nepal

    National Flag of Nepal
.....
Print
Report By:
Language:
Incident Type:
All Incident TypesX
District:
All DistrictsX
Daterange:
AD: -
BS: -
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
राष्ट्रिय आपतकालिन कार्यसञ्चालन केन्द्र
विपद्का घटनाबाट भएको क्षतिको अद्यावधिक विवरण
सम्प्रेषण मितिः २०७९-०८-१९
१) विपद्का घट्नावाट भएको संक्षिप्त क्षति विवरण
मिति अवधि घटना घटना संख्या मृत्यु वेपत्ता घाईते प्रभावित परिवार घर क्षती गोठ क्षती पशु चौपाया क्षती अनुमानित क्षती
आंशिक पूर्ण
२०७९-०१-०१ देखी २०७९-०८-१९ सम्म पहिरो, चट्याङ्ग, आगलागी, जनावर आतङ्क, सर्पदंश र अन्य... २५१० ३१९ ३३ ६८८ ४९०३ १९१० १५११ ५०२ २४०० १४३६६३२०५५
२) जिल्ला अनुसारको क्षतीको विवरण
सि.नं. जिल्ला मिति अवधि घटना संख्या मृत्यु * वेपत्ता * घाईते * प्रभावित परिवार घर क्षती गोठ क्षती पशु चौपाया क्षती अनुमानित क्षती
पुरुष महिला पहिचान
नभएको
जम्मा पुरुष महिला जम्मा आंशिक पूर्ण
ताप्लेजुङ २०७९-०१-०४ - २०७९-०७-२६ २८ २३७ ८९ १३२ ६९ ५८७६१३००
पाँचथर २०७९-०१-१८ - २०७९-०८-०६ १७ १४ १० ६४७२५००
इलाम २०७९-०१-१६ - २०७९-०८-०७ १२ १० १४८८००००
संखुवासभा २०७९-०१-२२ - २०७९-०७-१८ २६ २६ १२ २२ ५१२५०००
तेह्रथुम २०७९-०१-०३ - २०७९-०८-०७ १८ १६ ३१ ११५५५०००
धनकुटा २०७९-०१-०५ - २०७९-०८-१८ २० १८ १७ १७७९५०००
भोजपुर २०७९-०१-०४ - २०७९-०८-१७ २५ २९ १० १३ २५ १०६२२०००
खोटाङ्ग २०७९-०१-०२ - २०७९-०८-१० २९ ३७ १३ १५ ४७ १५००५६००
सोलुखुम्वु २०७९-०१-११ - २०७९-०७-१२ २६ २५ ११ १० २३७५८०००
१० ओखलढुङ्गा २०७९-०१-०५ - २०७९-०८-१५ २० १९ १४८०४०००
११ उदयपुर २०७९-०१-०६ - २०७९-०८-१० ३९ १० ५५ १३ १३ ४० ४१३०४०००
१२ झापा २०७९-०१-०५ - २०७९-०८-१७ ११८ ११ १९ १३७ ४९ २६ १६ १४ ११७८३९०००
१३ मोरङ्ग २०७९-०१-०६ - २०७९-०८-१८ ९२ १३ १३३ ५३ २२ २२ ३८ ८२९४५०००
१४ सुनसरी २०७९-०१-०२ - २०७९-०८-१९ ९३ १० ९८ ३६ १६ २५ ३२ ३६५१६३००
१५ सप्तरी २०७९-०१-०१ - २०७९-०८-१३ ६४ १० ११० ३९ ३६ २५ ११ २५६६३७००
१६ सिराहा २०७९-०१-०४ - २०७९-०८-१७ ६१ ६९ २९ २४ २५९४२७००
१७ धनुषा २०७९-०१-०२ - २०७९-०८-१८ ४० ४६ १६ ३३२४७२०
१८ महोत्तरी २०७९-०१-०२ - २०७९-०८-१८ ३८ १० ४९ १५ ११ १९१९२६००
१९ सर्लाही २०७९-०१-०३ - २०७९-०८-१७ ४१ ६६ ३८ १३०२९०००
२० रौतहट २०७९-०१-०२ - २०७९-०८-१८ ५२ १२ ७६ २३ ३२ १० ५५ १९९७६५००
२१ वारा २०७९-०१-०२ - २०७९-०८-१२ ६२ ८८ २१ ११ १८ २२ १८६२१८००
२२ पर्सा २०७९-०१-०१ - २०७९-०८-१५ ३२ ३२ २८६६६०००
२३ दोलखा २०७९-०१-०३ - २०७९-०७-२३ १९ २० १६ ५० १३०५००००
२४ रामेछाप २०७९-०३-०८ - २०७९-०७-०७ १२ १९ ७१७००००
२५ सिन्धुली २०७९-०१-०२ - २०७९-०७-२७ १३ १४ ५१०००००
२६ काभ्रेपलाञ्चोक २०७९-०१-०२ - २०७९-०६-२८ १३ ११ २९२५५०००
२७ सिन्धुपाल्चोक २०७९-०१-०१ - २०७९-०८-१४ २६ ३१ १२ १६ ६०९७५००
२८ रसुवा २०७९-०१-१५ - २०७९-०६-२० १२ ४००००
२९ नुवाकोट २०७९-०२-३१ - २०७९-०८-१६ ११ १२ २७३३७५००
३० धादिङ्ग २०७९-०१-१५ - २०७९-०७-०३ १५ १२ २६५००००
३१ चितवन २०७९-०१-०९ - २०७९-०७-२१ ४१ ११ २२ ३१ ५८ २२१०००००
३२ मकवानपुर २०७९-०१-०३ - २०७९-०८-१८ २६ २४ ४६ ८८७००००
३३ भक्तपुर २०७९-०१-०२ - २०७९-०८-०६ ३२ ४० १८ ८५१९३०००
३४ ललितपुर २०७९-०१-०५ - २०७९-०८-१६ ३३ ११ ४० १० १७ ८५९७००००
३५ काठमाण्डौ २०७९-०१-०४ - २०७९-०८-१९ १०१ २३ ११ ३४ १२३ ४१ १३ १० २१४३५०३००
३६ गोर्खा २०७९-०१-१० - २०७९-०७-२५ २१ २३ २५ ३७ २०७००००
३७ लमजुङ्ग २०७९-०१-०८ - २०७९-०७-११ १८ १४ १० २४२००००
३८ तनहु २०७९-०१-१४ - २०७९-०७-१६ २७ २७ १०६५०००
३९ कास्की २०७९-०१-०१ - २०७९-०८-१७ ४७ ५३ १२ १९ ३३९३००००
४० मनाङ्ग २०७९-०१-२९ - २०७९-०८-०४
४१ मुस्ताङ्ग २०७९-०४-०९ - २०७९-०८-१८ ११ ६००००
४२ पर्वत २०७९-०१-०५ - २०७९-०८-०४ २८०००००
४३ स्याङ्गजा २०७९-०१-०१ - २०७९-०८-०६ १६ १८ १२५००००
४४ म्याग्दी २०७९-०१-१५ - २०७९-०७-०६ २९ १३ २१ १५०००
४५ वागलुङ्ग २०७९-०१-०६ - २०७९-०८-०१ ५१ ६१ १२ १८ १३ ५४ १४३५५०००
४६ नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व) २०७९-०१-१६ - २०७९-०८-१२ २६ २१ ६६१७०००
४७ नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) २०७९-०१-०९ - २०७९-०८-१९ २८ १० ४७ १० २० ५८३५०००
४८ रुपन्देही २०७९-०१-०१ - २०७९-०८-१८ २७ २६ २११४७०००
४९ कपिलवस्तु २०७९-०१-०३ - २०७९-०८-१३ ६८ ७९ २७ २८ १७ ११००९६००
५० पाल्पा २०७९-०१-०६ - २०७९-०६-२१ १२ १२ १३ १०५००००
५१ अर्घाखाची २०७९-०१-१४ - २०७९-०७-११ १९ ३१ ११ १४ २००००००
५२ गुल्मी २०७९-०२-११ - २०७९-०७-१४ १७ १६ २१ ७१९००००
५३ रुकुम पूर्व २०७९-०१-१६ - २०७९-०८-१६ १५ २७ २२ २४७१५७५
५४ रोल्पा २०७९-०१-०२ - २०७९-०८-१३ ४३ ३९ १६ १९ २९१५७०००
५५ प्युठान २०७९-०१-०१ - २०७९-०८-१३ ६१ ११ १५ २० ६६ १२ १६ १८ ७३ ९१६१०००
५६ दाङ्ग २०७९-०१-०१ - २०७९-०८-१५ ७३ १६ २० ९६ २७ २७ १०६ २२५३२८००
५७ वाके २०७९-०१-०१ - २०७९-०७-३० ३१ ३७ २५ १६४४४९००
५८ वर्दिया २०७९-०१-०४ - २०७९-०८-०६ ७५ १५ ११ २६ ९५ ४१ १५ १५ २० ८६५०३६०
५९ रुकुम पश्चिम २०७९-०१-०४ - २०७९-०६-२१ १५ १८ १२ ३०००००
६० सल्यान २०७९-०१-०१ - २०७९-०७-०७ १९ २२ ७८ ११८००००
६१ डोल्पा २०७९-०२-२६ - २०७९-०६-२२ १२ ४०००००
६२ जुम्ला २०७९-०१-०९ - २०७९-०८-०९ २१ ११ १७ १२ १०६४ ७२९ ३२१ २२६ ३७०००००
६३ मुगु २०७९-०५-०२ - २०७९-०८-१३ २१२ ८१ १३०
६४ हुम्ला २०७९-०२-१६ - २०७९-०६-२३ ५४ १७ ३४ ९७ १५८६०००
६५ कालिकोट २०७९-०२-१९ - २०७९-०६-२६ २६ १६ १७ १९९ ४५ १६८ ३७ ६४०००००
६६ जाजरकोट २०७९-०१-०५ - २०७९-०६-२३ १२ ११ २२ १२
६७ दैलेख २०७९-०१-०३ - २०७९-०८-०२ ३५ २९ ३६ ५७ १३ ३६ ३८५००००
६८ सुर्खेत २०७९-०१-०६ - २०७९-०७-१२ ३१ ८१ २९ २८ १८ १२० २६८८३३००
६९ वाजुरा २०७९-०१-१० - २०७९-०८-१५ ४९ १०८ ५९ २३ ११ १०१ ४६८६८००
७० वझाङ्ग २०७९-०३-१६ - २०७९-०८-११ १५ २५ १२ १६ १३००००
७१ डोटी २०७९-०१-०१ - २०७९-०८-१२ १८ २० २५ ३१ १४ ७०००००
७२ आछाम २०७९-०१-०१ - २०७९-०८-१७ ३६ २० २८ ११ २० ३१ ७४ ४३ १५ ११५२०००
७३ दार्चुला २०७९-०१-०३ - २०७९-०८-१० ३२ १० १७ ८८ १४ ४३ ५१७ १३०००
७४ वैतडी २०७९-०१-०४ - २०७९-०७-२६ १५ १३ १२
७५ डडेलधुरा २०७९-०२-२० - २०७९-०७-१० १२ १० २४ १०
७६ कन्चनपुर २०७९-०१-०१ - २०७९-०८-१६ ५० ७० १६ ४१५६७००
७७ कैलाली २०७९-०१-०२ - २०७९-०८-१७ ८० १४ ११ २५ ९२ २३ ७९ १९ १९ ६१२८००००
* मृत्यु, वेपत्ता तथा घाईतेको विवरण स्रोत नेपाल प्रहरी
# नवलपरासी र रुकुमको हकमा २०७४-०७-०९ भन्दा अगाडीको विवरणमा पुरानो संरचना तथा नयां दुबै रहने
## पहिरो/बाढीबाट भएको क्षतिमा पहिरो/बाढीले प्रभावित गाडी र यात्रुहरु पनि समावेश गरिएको छ।