Nepal DRR Portal

Government of Nepal

Nepal Disaster Risk Reduction Portal

Kathmandu, Nepal

    National Flag of Nepal
RECENT NEWS
मिति २०७६।०८।०३ गते बसेको विपद्का जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको बैठकको निर्णय कार्यन्वयन कार्ययोजना (हिमपात, शीतलहर, चिसो तथा मनसुन)                          मिति २०७६।०९।२७ गते बसेको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको बैठकका निर्णयहरु                          बाँके जिल्लामा पनि जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिको अगुवाइमा २२औ भूकम्प सुरक्षा दिवस २०७६ " भूकम्पबाट सुरक्षित पूर्वाधार, दिगो सुख र समृद्धिको आधार " भन्ने नारा सहित विविध कार्यक्रमहरु गरि मनाउने निर्णय गरियो |                          जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति रसुवाको बैठकको निर्णय                           नेपालगंज-शुक्रबार बिहान चट्याङ लाग्दा नेपालगंजमा पाँच जना घाइते भएका छन् |                         
.....
Print
Report By:
Language:
Incident Type:
All Incident TypesX
District:
All DistrictsX
Daterange:
AD: -
BS: -
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
राष्ट्रिय आपतकालिन कार्यसञ्चालन केन्द्र
विपद्का घटनाबाट भएको क्षतिको अद्यावधिक विवरण
सम्प्रेषण मितिः २०७६-१०-१५
१) विपद्का घट्नावाट भएको संक्षिप्त क्षति विवरण
मिति अवधि घटना घटना संख्या मृत्यु वेपत्ता घाईते प्रभावित परिवार घर क्षती गोठ क्षती पशु चौपाया क्षती अनुमानित क्षती
आंशिक पूर्ण
२०७५-०१-०१ देखी २०७६-१०-१५ सम्म पहिरो, चट्याङ्ग, आगलागी, बाढी, जनावर आतङ्क र अन्य... ७६३९ ८२१ ५० ५११८ ३२१३५ ८६८२ ६७०१ १७५१ २९५६ ८३८३४७९२११
२) जिल्ला अनुसारको क्षतीको विवरण
सि.नं. जिल्ला मिति अवधि घटना संख्या मृत्यु * वेपत्ता * घाईते * प्रभावित परिवार घर क्षती गोठ क्षती पशु चौपाया क्षती अनुमानित क्षती
पुरुष महिला पहिचान
नभएको
जम्मा पुरुष महिला जम्मा आंशिक पूर्ण
ताप्लेजुङ २०७५-०१-०३ - २०७६-१०-०९ १०२ १२ १८३ २१ ७० ११ ६११५८५००
पाँचथर २०७५-०१-१४ - २०७६-१०-११ ६१ १६ ८० १० ५० १३ ४७८९३०००
इलाम २०७५-०२-०४ - २०७६-०९-२६ ८९ १० १८ १०५ १३ ४९ १० १८ १२३०७६९००
संखुवासभा २०७५-०१-०१ - २०७६-१०-१३ १७४ १० १४ २४ २५६ ४९ ६७ १९ ५५ ६८५४७८४९
तेह्रथुम २०७५-०१-३० - २०७६-१०-०१ ५६ ५७ ३१ १७ २५ ३६७२९०००
धनकुटा २०७५-०१-०२ - २०७६-१०-०४ ६४ ११ १७७ ८७ ७५ १२ ३३१२१२३५
भोजपुर २०७५-०२-२० - २०७६-१०-०८ १०० २०६ ७३ ५८ २९ २२ ६१०२१४१०
खोटाङ्ग २०७५-०१-०३ - २०७६-०९-२९ १३२ १० १९ २९ ११८२ ६७३ ४५९ ४५ ६३ ३५५८४४२९०
सोलुखुम्वु २०७५-०१-०१ - २०७६-१०-१२ ११० २८ ३१ २३ ३१ १२२ ३२ ९३५८०७००
१० ओखलढुङ्गा २०७५-०१-१२ - २०७६-१०-११ ६८ १३ ११ १०५ १८ ३५ ११ ४२ १६७९०४००
११ उदयपुर २०७५-०१-०१ - २०७६-१०-०४ १४८ १५ २० १८ ३८ १३१३ ७५१ ४८८ ३६ ३७ १२१४२४८००
१२ झापा २०७५-०१-१० - २०७६-१०-१२ २१९ ११ २० १८ १७ ३५ ५६६ ५७ १३० ३५ ३० २५८८६१०००
१३ मोरङ्ग २०७५-०१-०४ - २०७६-१०-११ ३८५ १६ २५ २० २५ ४५ २९४७ १९३७ ५४८ २७३ ६९ १५४४३०४००
१४ सुनसरी २०७५-०१-०१ - २०७६-१०-१० २६३ ११ ३४ २३ ५७ ७१० ७३ १२४ ७३ ३९ ३८३७४९४००
१५ सप्तरी २०७५-०१-०१ - २०७६-१०-१० ४०१ १२ १९ २७ ४१ ६८ ९२६ ३८६ २०३ ९७ ३५ ४२९७४५०००
१६ सिराहा २०७५-०१-०९ - २०७६-१०-१० १७५ ११ १७ २३ ३१ २६४ ४६ १०३ २४ ४५५२१०००
१७ धनुषा २०७५-०१-०४ - २०७६-१०-११ १४० १८ २० ३८ ५८ २३४ ७२ ५४ १४ ४०९१७१००
१८ महोत्तरी २०७५-०१-०२ - २०७६-१०-०६ १३१ १३ १६ १८ २१० ५२ ४३ १० ४०७३९२००
१९ सर्लाही २०७५-०१-१४ - २०७६-०९-२९ १८४ १० १५ २१ ३०९ ५० ८४ २८ १६ ६६५३५७१०
२० रौतहट २०७५-०१-०१ - २०७६-१०-१३ १६१ १२ १८ १८ १३ ३१ ६९२ २०८ २३४ ३६ ३२ ६३४१६०००
२१ वारा २०७५-०१-०१ - २०७६-१०-०६ १८५ १९ १७ ३६ ६२१ ५४२ ११६३ २७३७ १११७ १४७४ ५१ ८२ १५६९१९६०००
२२ पर्सा २०७५-०१-०२ - २०७६-१०-१४ १७३ १४ २२ २१ २० ७४ ६५३ ३३९ १७२ ४१ ८७ १०८१९७०००
२३ दोलखा २०७५-०१-१२ - २०७६-०९-२० ५२ १४ १३ २७ १२० १२ ५५ ५६ १९००२८०००
२४ रामेछाप २०७५-०१-०२ - २०७६-१०-०५ ६० १० १८ २४२ ६० ११९ ११ ३५ ४६८०१४००
२५ सिन्धुली २०७५-०१-०४ - २०७६-०९-२९ ७४ १० १५ १६ १२ २८ १७० ९९ १५ २४ २८३७९७००
२६ काभ्रेपलाञ्चोक २०७५-०१-०१ - २०७६-०९-०२ ८४ १०० १९ २९ १५ २३ ६५५२५०००
२७ सिन्धुपाल्चोक २०७५-०१-०७ - २०७६-०८-२२ ५२ १५ २३ ८९ २९ १९ ३८ ४४९०३०००
२८ रसुवा २०७५-०१-०८ - २०७६-०८-२६ ४२ १३ १७ ३७ ४५ ९१ २० ९२५५९०००
२९ नुवाकोट २०७५-०१-१८ - २०७६-१०-११ ७७ ११ १४ २५ १२३ २१ ४३ १८ १२ ४२५२६५००
३० धादिङ्ग २०७५-०२-१४ - २०७६-१०-०६ ६२ १५ १३ १८ ९० १६ ३६ १२ १०२४२६६८००
३१ चितवन २०७५-०१-०४ - २०७६-०९-१५ ९६ १६ २० ३७ १७ ५४ ४९४ १३६ २७२ ८२१६८०००
३२ मकवानपुर २०७५-०१-०१ - २०७६-१०-०८ १५७ १५ २२ ४७ ६७ ११४ १७५ ४४ २१ २८ ५८५७९०००
३३ भक्तपुर २०७५-०१-०१ - २०७६-०९-१९ १०० १६ १११ २४ २३ १३ २४२८२६००
३४ ललितपुर २०७५-०१-०१ - २०७६-१०-०३ ९२ १४ १०० १६ १५ १२ २६ १५४५६२०००
३५ काठमाण्डौ २०७५-०१-०४ - २०७६-१०-१४ ३५२ १३ ४२ ३३ ७५ ६६२ ३२९ ३६ ११ १२ ३९३००२७१५
३६ गोर्खा २०७५-०१-११ - २०७६-०९-२६ ५० ११ १९ ८५ १५ २५ १० १९२९२०००
३७ लमजुङ्ग २०७५-०१-१६ - २०७६-१०-११ ७६ १० १३ २० १३ ३३ १०३ १६ २५ १६१ १९६५८०००
३८ तनहु २०७५-०१-०८ - २०७६-१०-१३ ४७ १३ १३ १२ २५ ५७ १६ ११ ३२ १७१५५९००
३९ कास्की २०७५-०१-०१ - २०७६-०९-१६ १०३ ११ २४ २१ ४५ १३० २१ १४ ११ ४२३३२०००
४० मनाङ्ग २०७५-०६-०५ - २०७६-०७-१७ १० २७५०००००
४१ मुस्ताङ्ग २०७५-०२-०४ - २०७६-०८-१८ २२ १८४ ६६९८६९८०
४२ पर्वत २०७५-०१-११ - २०७६-०९-२१ ६१ ११ ७१ १८ २३ १७ २२५८००००
४३ स्याङ्गजा २०७५-०१-३० - २०७६-१०-०५ ८३ १५ ९७ १७ ३० ३७ ५१ २७३१११००
४४ म्याग्दी २०७५-०१-१९ - २०७६-१०-०९ ६० १३ १७ २१ ३० ९२ १४ २५ ६१ १३५५४२००
४५ वागलुङ्ग २०७५-०१-०४ - २०७६-१०-१४ ८० १२ २१ १५ १५ ३० १५९ १९ ९६ २८ २७ ७१८३९१००
४६ नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व) २०७५-०१-०३ - २०७६-१०-०२ ४६ १० १७ ५४३ ४५० ५३ ३० १८७४७५००
४७ नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) २०७५-०१-०३ - २०७६-१०-१२ ७९ १३ २२० १४२ २२ १८ ४१९४२६००
४८ रुपन्देही २०७५-०१-०२ - २०७६-१०-१२ ११८ १२ २० १७० ५७ २५ २१ २१ ६७०३६९५००
४९ कपिलवस्तु २०७५-०१-०१ - २०७६-१०-१२ १८३ १४ २३ २७० १९ ११३ ८० ३६ १३२८८५७००
५० पाल्पा २०७५-०१-१० - २०७६-१०-०७ ८३ ११ १३ २४ १०३ ३४ १७ ३१ २८ २४८८८७००
५१ अर्घाखाची २०७५-०१-०२ - २०७६-०९-१७ ८५ १२ १९ ११७ २० ५५ ४३ ६५ २४८०८०००
५२ गुल्मी २०७५-०१-१० - २०७६-०९-२३ ४८ १० १९ १३ २२ ५८ १७ ३० ४५ ६८४५०००
५३ रुकुम पूर्व २०७५-०१-०५ - २०७६-०८-२७ ३१ ३६ २० १९ ४८१८०४४५
५४ रोल्पा २०७५-०१-०७ - २०७६-०९-२४ १०६ १२ २१ १२ २० १२४ १३ ६६ २७ २४ ३४५५०५०१
५५ प्युठान २०७५-०१-०६ - २०७६-०९-२६ ६२ ११ १५ २३ ३८ ९३ ४९ ३३ ३३ २३६४०५००
५६ दाङ्ग २०७५-०१-०१ - २०७६-०९-२१ १७६ २१ १३ ३४ १२७३ ६३६ १९०९ ६२३ ४९ ८३ ३७ ७५ १३२४६५२५०
५७ वाके २०७५-०१-०३ - २०७६-०९-२८ १०२ १० १५ १९९ २८ ९७ १५ १२२४४४८६०
५८ वर्दिया २०७५-०१-०४ - २०७६-१०-१२ २२२ १३ २० १६ ३६ ६०२ ३७८ ६६ १२३ १५ ४८७०७०८२
५९ रुकुम पश्चिम २०७५-०१-०३ - २०७६-०६-०७ ७६ १३ १७ २० ३७ २२७ ५२ १३ १२९६२०००
६० सल्यान २०७५-०१-१२ - २०७६-०८-१० ३१ १३ १५ ४६ १० २८ २७ ५२४३२००
६१ डोल्पा २०७५-०१-२५ - २०७६-०५-२७ ४१ १२ १६ ५८ ११ २० ३७ ९८९९३००
६२ जुम्ला २०७५-०४-१० - २०७६-०८-०८ १५ १० २७ २८७ ९४५५३००
६३ मुगु २०७५-०१-२० - २०७६-१०-१२ १५ ४१ २५ ३२० ४७८२७०००
६४ हुम्ला २०७५-०४-०८ - २०७६-०८-२१ ४५ ७६ १९ ३० १५ २३५८७३००
६५ कालिकोट २०७५-०२-१८ - २०७६-०८-०९ १९ १३ १०७ ४१ ३२१९२०००
६६ जाजरकोट २०७५-०४-०४ - २०७६-०९-१५ २६ १० १६ १० ११ ४५ १० १३ २०० २११६०००
६७ दैलेख २०७५-०१-१८ - २०७६-०९-१८ ३३ १० ११ २१ ३८ ३१ ४११८०००
६८ सुर्खेत २०७५-०२-२७ - २०७६-०९-१८ ७९ १२ १३ २५ ९२ २९ २२ ३७८४९०००
६९ वाजुरा २०७५-०१-०६ - २०७६-०९-०३ २९ १० १७ १५२ ११ ५३ २०३०९०००
७० वझाङ्ग २०७५-०१-१९ - २०७६-०९-०७ २३ १४ ३८ १५ २००००००
७१ डोटी २०७५-०५-१० - २०७६-१०-०३ १५ १७ २० ५७००००
७२ आछाम २०७५-०१-०२ - २०७६-१०-१२ १६८ ३१ ५२ ८३ २३१ १२६ २८ ४७ १८६६५४७६
७३ दार्चुला २०७५-०२-१२ - २०७६-०६-२२ ३९ ११ ६५ १२ ११४ ९०००००
७४ वैतडी २०७५-०७-२५ - २०७६-०५-२१ १४ १५
७५ डडेलधुरा २०७५-०२-१० - २०७६-०८-०१ ४६ ११ १८ २९ १०५ ५६ १३३३४८०८
७६ कन्चनपुर २०७५-०१-१० - २०७६-१०-१२ ७८ १९ २२ ४१ १७४४ १३ २४ ३१ २४ ८७११८००
७७ कैलाली २०७५-०१-२६ - २०७६-०९-१४ ९५ ५९ ५३ ११२ ८२६१ ३२६ २५ ३३ ६२ ४६९७४५००
* मृत्यु, वेपत्ता तथा घाईतेको विवरण स्रोत नेपाल प्रहरी
# नवलपरासी र रुकुमको हकमा २०७४-०७-०९ भन्दा अगाडीको विवरणमा पुरानो संरचना तथा नयां दुबै रहने

>>view all