Nepal DRR Portal

Government of Nepal

Nepal Disaster Risk Reduction Portal

Kathmandu, Nepal

    National Flag of Nepal
RECENT NEWS
कृतिम घटना अभ्यासः मिति २०७६-०६-१४ गतेको जिल्ला विपद व्यवस्थापन समिति वर्दियाकाे निर्णय                          कृतिम घटना अभ्यासः मिति २०७६-०६-१४ गतेको जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिको निर्णयहरु सिमुलेशन कृतिम घटना अभ्यासः...                          नदि किनार क्षेत्रको नजिक नजान तथा जान नदिनहुन जिल्ला विपद व्यवस्थापन समिति वर्दियाकाे अनुराेध                           मिती:-२०७६/५/२९ गते अं. ०२:३० बजेको समयमा जि.बाँके, नेपालगंज न.पा. वडा नं. १८ स्थित कर्णाली प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र अगाडी रहेको एए बस्ने जयगोपाल श्रेष्ठको घरमा रहेको उमलक्ष्मी मेसिनरी पसलमा आगलागि हुँदा पसलमा रहेको सबै सामग्री जली नस्ट भयको / मानबिय                           मिती:-२०७६/५/२२ गते अं. २१:४० बजेको समयमा जि.बाँके, नेपालगंज नपा. वडा नं. २ घरबारीटोलमा रहेको रबिन फेन्सी स्टोरमा बिधुत सर्ट भै आगलागि हुँदा पसल जली नस्ट भयको /अन्दाजी ३९ लाख बराबरको छती /मानबिय क्षेती नभयको /                         
.....
Print
Report By:
Language:
Incident Type:
All Incident TypesX
District:
All DistrictsX
Daterange:
AD: -
BS: -
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
राष्ट्रिय आपतकालिन कार्यसञ्चालन केन्द्र
विपद्का घटनाबाट भएको क्षतिको अद्यावधिक विवरण
सम्प्रेषण मितिः २०७६-०६-२७
१) विपद्का घट्नावाट भएको संक्षिप्त क्षति विवरण
मिति अवधि घटना घटना संख्या मृत्यु वेपत्ता घाईते प्रभावित परिवार घर क्षती गोठ क्षती पशु चौपाया क्षती अनुमानित क्षती
आंशिक पूर्ण
२०७५-०१-०१ देखी २०७६-०६-२७ सम्म पहिरो, चट्याङ्ग, आगलागी, बाढी, हावा-हुरी र अन्य... ६७५९ ७८० ५० ४९३२ ३१०२२ ८३८४ ६३९७ १६०३ २४०६ ७८६६००११११
२) जिल्ला अनुसारको क्षतीको विवरण
सि.नं. जिल्ला मिति अवधि घटना संख्या मृत्यु * वेपत्ता * घाईते * प्रभावित परिवार घर क्षती गोठ क्षती पशु चौपाया क्षती अनुमानित क्षती
पुरुष महिला पहिचान
नभएको
जम्मा पुरुष महिला जम्मा आंशिक पूर्ण
ताप्लेजुङ २०७५-०१-०३ - २०७६-०६-२२ ९३ ११ १७४ २० ६३ ११ ५६९९६५००
पाँचथर २०७५-०१-१४ - २०७६-०५-१६ ५० १५ ६६ ३९ १३ ३३८८५०००
इलाम २०७५-०२-०४ - २०७६-०५-३१ ७९ १० १८ ९४ ४४ १८ ११६२७८९००
संखुवासभा २०७५-०१-०१ - २०७६-०६-२४ १६१ १४ २२ २४२ ४९ ५९ १५ ४३ ५७४१७८४९
तेह्रथुम २०७५-०१-३० - २०७६-०६-१३ ४८ ४९ २८ १३ २१ ३४१५५०००
धनकुटा २०७५-०१-०२ - २०७६-०६-१६ ५९ ११ १७२ ८७ ७१ १२ ३२३५५०३५
भोजपुर २०७५-०२-२० - २०७६-०६-२२ ९१ १९६ ७१ ५४ २५ १९ ५८७०६५१०
खोटाङ्ग २०७५-०१-०३ - २०७६-०६-१३ १२० १९ २७ ११६८ ६७२ ४५१ ४४ ५९ ३४१७२१९९०
सोलुखुम्वु २०७५-०१-०१ - २०७६-०६-१९ ९१ २७ ३० १९ २७ १०२ २३ ३८५९४३००
१० ओखलढुङ्गा २०७५-०१-१२ - २०७६-०६-०७ ६१ १२ ११ ९८ १८ ३१ १० ४१ १५२९२४००
११ उदयपुर २०७५-०१-०१ - २०७६-०६-१९ ११४ १४ १८ १७ ३५ १२३८ ७१० ४६७ २५ ३० ९७२०१८००
१२ झापा २०७५-०१-१० - २०७६-०६-२६ १८६ १० १९ १८ १७ ३५ ५२७ ५० १२१ ३२ २७ २२०२५१०००
१३ मोरङ्ग २०७५-०१-०४ - २०७६-०६-१८ ३२४ १३ २१ १८ १७ ३५ २८७२ १९१६ ५२४ २६२ ५५ १३६३६७९००
१४ सुनसरी २०७५-०१-०१ - २०७६-०६-२४ २१८ १० २६ २२ ४८ ६४९ ५७ ९५ ६७ २८ ३६३५२९९००
१५ सप्तरी २०७५-०१-०१ - २०७६-०६-२१ ३३२ १२ १९ २४ ३३ ५७ ८११ ३२१ १८२ ८२ ४१९२००५००
१६ सिराहा २०७५-०१-०९ - २०७६-०६-१७ १५६ १४ २१ २८ २३१ ३४ ८९ २४ ३७९४३०००
१७ धनुषा २०७५-०१-०४ - २०७६-०६-२३ १०२ १५ १५ २१ ३६ १९५ ६७ ४७ १० ३७५८३१००
१८ महोत्तरी २०७५-०१-०२ - २०७६-०६-२० १२५ १३ १४ १६ २०४ ५१ ४० ३०८३९२००
१९ सर्लाही २०७५-०१-१४ - २०७६-०६-२४ १५४ १० १६ २७४ ३८ ७५ २४ ५३२६६७१०
२० रौतहट २०७५-०१-०१ - २०७६-०६-२३ १३६ १२ १८ १३ २१ ६६१ २०६ २२० २९ २४ ५८५८७०००
२१ वारा २०७५-०१-०१ - २०७६-०६-२४ १७५ १९ १७ ३६ ६२१ ५४० ११६१ २७२७ १११६ १४७३ ५० ७६ १५६८३९६०००
२२ पर्सा २०७५-०१-०२ - २०७६-०६-२५ १४५ १४ २२ २० १६ ६९ ६२३ ३३४ १६३ ३७ २६ ८३९१७०००
२३ दोलखा २०७५-०१-१२ - २०७६-०६-०७ ४५ १२ १३ २५ ११३ १२ ५१ ४८ १८५४७६०००
२४ रामेछाप २०७५-०१-०२ - २०७६-०५-२१ ५७ १० १८ २३९ ६० ११८ ११ ३५ ४६०४६४००
२५ सिन्धुली २०७५-०१-०४ - २०७६-०५-१३ ७१ १० १५ १६ १२ २८ १६५ ९८ १४ १२ २४९७९७००
२६ काभ्रेपलाञ्चोक २०७५-०१-०१ - २०७६-०६-२३ ७९ ९२ १९ २९ १३ २३ ६५१७५०००
२७ सिन्धुपाल्चोक २०७५-०१-०७ - २०७६-०६-२१ ४९ १४ २२ ८६ २९ १८ ३८ ४३४०३०००
२८ रसुवा २०७५-०१-०८ - २०७६-०६-१३ ३९ १३ १७ ३३ ४१ ८७ २० ९२५५९०००
२९ नुवाकोट २०७५-०१-१८ - २०७६-०५-२६ ७० ११ १४ २५ ११६ १८ ४० १८ १२ ३८९४९०००
३० धादिङ्ग २०७५-०२-१४ - २०७६-०६-२६ ५१ १५ १३ १६ ७७ १४ ३४ १२ १०२१२५४८००
३१ चितवन २०७५-०१-०४ - २०७६-०६-१९ ९० १४ १८ ३४ १५ ४९ ४८६ १३६ २७१ ६२१६८०००
३२ मकवानपुर २०७५-०१-०१ - २०७६-०६-०५ १४८ १४ २१ ४६ ६७ ११३ १६६ ४१ २० १५ ५५४३३०००
३३ भक्तपुर २०७५-०१-०१ - २०७६-०६-११ ९२ १३ १०३ १९ २३ १२ २२७३८९००
३४ ललितपुर २०७५-०१-०१ - २०७६-०६-२१ ७४ १३ ७९ ११ १२ १६ १४६९५१०००
३५ काठमाण्डौ २०७५-०१-०४ - २०७६-०६-२५ २९८ १२ ३४ ३२ ६६ ६०० ३०९ ३५ १० १२ ३२४४९६७१५
३६ गोर्खा २०७५-०१-११ - २०७६-०६-०२ ४६ ११ १९ ७९ १५ २१ १० ११७९२०००
३७ लमजुङ्ग २०७५-०१-१६ - २०७६-०६-११ ७३ १० १३ २० १३ ३३ १०० १५ २४ ३६ १८६७५०००
३८ तनहु २०७५-०१-०८ - २०७६-०६-२१ ३७ १७ ४४ १५ ११ २८ १४६५५९००
३९ कास्की २०७५-०१-०१ - २०७६-०६-२२ ९८ ११ २४ २१ ४५ १२५ १९ १४ ११ ४२३३२०००
४० मनाङ्ग २०७५-०६-०५ - २०७६-०३-३० २७५०००००
४१ मुस्ताङ्ग २०७५-०२-०४ - २०७६-०५-२४ २१ १८३ ६६९८६९८०
४२ पर्वत २०७५-०१-११ - २०७६-०६-२६ ५९ ११ ६९ १८ २२ १७ २१९८००००
४३ स्याङ्गजा २०७५-०१-३० - २०७६-०६-१९ ७१ १४ ८४ १५ २८ ३२ ४७ २५६२६०००
४४ म्याग्दी २०७५-०१-१९ - २०७६-०६-१० ५६ १३ १७ २१ ३० ८७ १४ २४ ६१ १३२०४२००
४५ वागलुङ्ग २०७५-०१-०४ - २०७६-०६-२१ ७७ १२ २१ १५ १४ २९ १५६ १७ ९५ २८ २७ ६९८३९१००
४६ नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व) २०७५-०१-०३ - २०७६-०६-२२ ४० १० १७ ५३७ ४५० ५१ ३० १७८८२५००
४७ नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) २०७५-०१-०३ - २०७६-०६-०७ ६९ १३ २१० १३९ २१ १७ २९२५५६००
४८ रुपन्देही २०७५-०१-०२ - २०७६-०६-१५ ९८ ११ १८ १४८ ५० २३ १९ १३ ६४२९५९५००
४९ कपिलवस्तु २०७५-०१-०१ - २०७६-०६-२३ १६२ १० १८ २४१ १२ १०६ ७१ १२०९३४०००
५० पाल्पा २०७५-०१-१० - २०७६-०६-२१ ७७ १२ २१ ९६ ३४ १२ २७ २३ २२३६८२००
५१ अर्घाखाची २०७५-०१-०२ - २०७६-०६-२४ ७५ १५ १०७ १९ ५३ ४१ ५६ २२६४८०००
५२ गुल्मी २०७५-०१-१० - २०७६-०६-०२ ४३ १८ १३ २२ ५३ १६ २७ ४० ५४४००००
५३ रुकुम पूर्व २०७५-०१-०५ - २०७६-०६-०७ २९ ३३ २० ४५९८०४४५
५४ रोल्पा २०७५-०१-०७ - २०७६-०६-१३ १०२ १२ २१ १२ १९ १२० १३ ६३ २६ १५ ३२४००५०१
५५ प्युठान २०७५-०१-०६ - २०७६-०६-२३ ५६ ११ १४ २० ३४ ८५ ४४ २९ ३२ २२०७७५००
५६ दाङ्ग २०७५-०१-०१ - २०७६-०६-२५ १६६ २१ १३ ३४ १२७३ ६३५ १९०८ ६१२ ४५ ८१ ३४ ७५ १२९३८३२५०
५७ वाके २०७५-०१-०३ - २०७६-०६-१३ ८४ १७६ २५ ९५ १३ १२०८४०८६०
५८ वर्दिया २०७५-०१-०४ - २०७६-०६-२४ २०३ १२ २० १४ ३४ ५७६ ३६८ ६५ १२० १० ४०८२५०८२
५९ रुकुम पश्चिम २०७५-०१-०३ - २०७६-०६-०७ ७६ १३ १७ २० ३७ २२७ ५२ १३ १२९६२०००
६० सल्यान २०७५-०१-१२ - २०७६-०४-२७ ३० १३ १५ ४४ १० २६ १९ ५२४३२००
६१ डोल्पा २०७५-०१-२५ - २०७६-०५-२७ ४१ १२ १६ ५८ ११ २० ३७ ९८९९३००
६२ जुम्ला २०७५-०४-१० - २०७६-०६-२३ १३ १० २४ २८७ ३३७६०००
६३ मुगु २०७५-०१-२० - २०७६-०४-३२ ११ ३५ २२ २५० ४५१८००००
६४ हुम्ला २०७५-०४-०८ - २०७६-०४-०९ ४३ ७३ १८ ३० १५ २३२८७३००
६५ कालिकोट २०७५-०२-१८ - २०७६-०४-२६ १८ १०४ ४१ ३२१९२०००
६६ जाजरकोट २०७५-०४-०४ - २०७६-०५-२५ २४ १० १६ ४१ १० १३ २०० २११६०००
६७ दैलेख २०७५-०१-१८ - २०७६-०६-१४ २९ १० ११ २१ ३४ २५ १६१८०००
६८ सुर्खेत २०७५-०२-२७ - २०७६-०५-२१ ७४ १० १२ २२ ८६ २७ २२ ३७७९९०००
६९ वाजुरा २०७५-०१-०६ - २०७६-०५-३० २७ १० १७ १५० ११ ४८ २०३०९०००
७० वझाङ्ग २०७५-०१-१९ - २०७६-०६-२२ २० १४ ३५ ११ १५०००००
७१ डोटी २०७५-०५-१० - २०७६-०५-२८ १२ १५ १८ ३२००००
७२ आछाम २०७५-०१-०२ - २०७६-०६-१८ १६५ ३१ ५० ८१ २२७ १२५ २७ ४७ १७९६५४७६
७३ दार्चुला २०७५-०२-१२ - २०७६-०६-२२ ३९ ११ ६५ १२ ११४ ९०००००
७४ वैतडी २०७५-०७-२५ - २०७६-०५-२१ १४ १५
७५ डडेलधुरा २०७५-०२-१० - २०७६-०६-०५ ४४ ११ १८ २९ १०३ ५६ १३२३४८०८
७६ कन्चनपुर २०७५-०१-१० - २०७६-०६-१९ ६० १९ १७ ३६ १७२० २२ २४ १४ ६४७०८००
७७ कैलाली २०७५-०१-२६ - २०७६-०६-०८ ८७ ५८ ५१ १०९ ८२५३ ३२६ २२ ३२ ६२ ४३९२४५००
* मृत्यु, वेपत्ता तथा घाईतेको विवरण स्रोत नेपाल प्रहरी
# नवलपरासी र रुकुमको हकमा २०७४-०७-०९ भन्दा अगाडीको विवरणमा पुरानो संरचना तथा नयां दुबै रहने

>>view all
>>view all