Nepal DRR Portal

Government of Nepal

Nepal Disaster Risk Reduction Portal

Kathmandu, Nepal

    National Flag of Nepal
.....
Print
Source:
Report By:
Language:
Incident Type:
All Incident TypesX
District:
All DistrictsX
Daterange:
AD: -
BS: -
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
राष्ट्रिय आपतकालिन कार्यसञ्चालन केन्द्र
विपद्का घटनाबाट भएको क्षतिको अद्यावधिक विवरण
सम्प्रेषण मितिः २०७५-०८-२६
१) विपद्का घट्नावाट भएको संक्षिप्त क्षति विवरण
मिति अवधि घटना घटना संख्या मृत्यु वेपत्ता घाईते प्रभावित परिवार घर क्षती गोठ क्षती पशु चौपाया क्षती अनुमानित क्षती
आंशिक पूर्ण
२०७५-०१-०१ देखी २०७५-०८-२६ सम्म पहिरो, चट्याङ्ग, आगलागी, अन्य, लेक लाग्नु र अन्य... २५७८ ३११ २५५९ ६१५३ १६८१ १५३५ ४०० २९११ ३२११६१५५३८
२) जिल्ला अनुसारको क्षतीको विवरण
सि.नं. जिल्ला मिति अवधि घटना संख्या मृत्यु * वेपत्ता * घाईते * प्रभावित परिवार घर क्षती गोठ क्षती पशु चौपाया क्षती अनुमानित क्षती
पुरुष महिला पहिचान
नभएको
जम्मा पुरुष महिला जम्मा आंशिक पूर्ण
नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व) २०७५-०१-०३ - २०७५-०८-२२ १४ १७ १० ९८९०००
रुकुम पश्चिम २०७५-०१-०३ - २०७५-०८-१९ ३३ ११ १७३ २७ १६ ५४३२०००
नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) २०७५-०१-०३ - २०७५-०८-२३ ३४ १७५ १३६ १५ २१६५६७००
रुकुम पूर्व २०७५-०१-०५ - २०७५-०७-०२ २१ २४ १६ ४३९९०४४५
ताप्लेजुङ २०७५-०१-०३ - २०७५-०८-२० ४७ ११९ ११ ३१ ३५०७३५००
पाँचथर २०७५-०१-१४ - २०७५-०५-२५ १५ १७ १० ४३३१०००
इलाम २०७५-०२-०४ - २०७५-०८-२३ २० २८ ११ ३१८६६५००
झापा २०७५-०१-१० - २०७५-०८-२३ ६७ १७६ २१ २९ ११ ३१ ६१६८१०००
मोरङ्ग २०७५-०१-०४ - २०७५-०८-२२ १११ १३ २६९ ६९ ४० १३ १९७ ५५४१६८००
१० सुनसरी २०७५-०१-०१ - २०७५-०८-१८ ७६ ११ १९ २५६ १९ २९ १६ १६ २५८३२४५००
११ धनकुटा २०७५-०१-०२ - २०७५-०८-०६ १३ १७ ६८६४०३५
१२ तेह्रथुम २०७५-०१-३० - २०७५-०८-२१ १५ १५ २८८००००
१३ संखुवासभा २०७५-०१-०१ - २०७५-०८-२४ ५० ८० १८ १० १४४१०८००
१४ भोजपुर २०७५-०२-२० - २०७५-०७-३० १९ ५० ३१ ३४४२६५००
१५ सोलुखुम्वु २०७५-०१-०१ - २०७५-०८-१२ ३९ १६ १८ १० ४२ १०५३२९००
१६ खोटाङ्ग २०७५-०१-०३ - २०७५-०८-२३ ५० ६५ ४० १४ ५०७७४०००
१७ ओखलढुङ्गा २०७५-०१-१२ - २०७५-०८-१७ १६ ४६ १८ ५८७००००
१८ उदयपुर २०७५-०१-०१ - २०७५-०८-२४ ३८ १५ ५९ १९ १७ १३९६९०००
१९ सप्तरी २०७५-०१-०१ - २०७५-०८-२४ १०४ १६ ३४८ १२७ ६० २३ १५ ३२४७८७००
२० सिराहा २०७५-०१-०९ - २०७५-०८-१४ २२ ३१ २८ ५५९००००
२१ धनुषा २०७५-०१-०४ - २०७५-०८-२३ ३१ १२ ५५ २७ १६६८३५००
२२ महोत्तरी २०७५-०१-०२ - २०७५-०८-२० ४८ ६३ २० १६ ८३७१५००
२३ सर्लाही २०७५-०१-१४ - २०७५-०८-२१ ५० ६९ १४ २१ १२८५३७००
२४ सिन्धुली २०७५-०१-०४ - २०७५-०७-२७ २१ २३ २५ ८९३५०००
२५ रामेछाप २०७५-०१-०२ - २०७५-०७-२५ २१ ११ ४१ १० ३२ ५१२६४००
२६ दोलखा २०७५-०१-१२ - २०७५-०७-२४ १९ १० ४० १५ १६७५००००
२७ सिन्धुपाल्चोक २०७५-०१-०७ - २०७५-०८-१९ २४ ३४ २६ १० ११ २१४०५०००
२८ काभ्रेपलाञ्चोक २०७५-०१-०१ - २०७५-०७-२२ २९ ४२ १२ १५ ३५ ४१५६००००
२९ ललितपुर २०७५-०१-०१ - २०७५-०८-१९ २३ २८ ६१३५८०००
३० भक्तपुर २०७५-०१-०१ - २०७५-०८-२४ ३७ ४१ १२ ११ ७०६५५००
३१ काठमाण्डौ २०७५-०१-०४ - २०७५-०८-२२ ११८ १० १९ २९ ३९६ २५८ १६ २३९४४१०००
३२ नुवाकोट २०७५-०१-१८ - २०७५-०८-०८ ३७ १७ ८० १२ ३० ८७ ३२९८४०००
३३ रसुवा २०७५-०१-०८ - २०७५-०७-२१ १८ १३ २४ ३१ ५५ १३ ३३७०९०००
३४ धादिङ्ग २०७५-०२-१४ - २०७५-०७-२२ १९ ११ १४ ३६ २४ २१ ३६९३०००
३५ मकवानपुर २०७५-०१-०१ - २०७५-०८-२१ ४९ २१ २२ ४३ ५८ १६ २७८३८०००
३६ रौतहट २०७५-०१-०१ - २०७५-०८-१७ ४८ २०३ ३७ १३ ८३१ २८२०३०००
३७ वारा २०७५-०१-०१ - २०७५-०८-२३ ७९ १२ १३९ २४ ६६ २७ ५३ १३८८४३१०००
३८ पर्सा २०७५-०१-०२ - २०७५-०८-२३ ५९ १० ७५ २१ ११ २२ ५९४३५०००
३९ चितवन २०७५-०१-०४ - २०७५-०८-२१ ४५ ११ १२ १० २२ ४३२ १२९ २६७ ५६९१००००
४० गोर्खा २०७५-०१-११ - २०७५-०८-०८ ३४ १० १८ ६५ १५ ११ १८ ६६२७०००
४१ लमजुङ्ग २०७५-०१-१६ - २०७५-०८-२० २१ ११ १९ ३७ १५ ४२ ३६०००००
४२ मनाङ्ग २०७५-०६-०५ - २०७५-०७-०८ २७५०००००
४३ कास्की २०७५-०१-०१ - २०७५-०८-२४ ४७ १० १५ १३ २८ ६८ १० १६ ३५३९००००
४४ तनहु २०७५-०१-०८ - २०७५-०८-१५ १४ २१ ११ ४१ ७२५०९००
४५ स्याङ्गजा २०७५-०१-३० - २०७५-०८-२२ २७ २८ ११ १० ११३४७०००
४६ पर्वत २०७५-०१-११ - २०७५-०८-१२ १९ २७ १७ २० १४२८५०००
४७ वागलुङ्ग २०७५-०१-०४ - २०७५-०८-२३ ४३ १४१ १३ १०८ १५ ९७ ५८३३५०००
४८ म्याग्दी २०७५-०१-१९ - २०७५-०८-११ २१ ११ १३ १४ १८ ४५ १५ २२०००००
४९ मुस्ताङ्ग २०७५-०२-०४ - २०७५-०८-१३ १२ २७ ६६३८०००
५० पाल्पा २०७५-०१-१० - २०७५-०८-१७ २७ ३१ १२ २४ ३५०१०००
५१ रुपन्देही २०७५-०१-०२ - २०७५-०८-१६ ३३ ३७ ३०० १७३५६५००
५२ कपिलवस्तु २०७५-०१-०१ - २०७५-०८-२२ ६७ १२ १०१ २९ १९ २१ २९७०२०००
५३ अर्घाखाची २०७५-०१-०२ - २०७५-०८-१७ २१ २९ १५ १७ १०१७५०००
५४ गुल्मी २०७५-०१-१० - २०७५-०८-२० १३ २० १७ ८०००००
५५ सल्यान २०७५-०१-१२ - २०७५-०७-०३ ११ १० १२ १० १४१४७००
५६ रोल्पा २०७५-०१-०७ - २०७५-०८-१६ ४१ १५ ५२ ३० २२ १९३२८०००
५७ प्युठान २०७५-०१-०६ - २०७५-०८-११ १६ २४ १२ १०३ ४५०००००
५८ दाङ्ग २०७५-०१-०१ - २०७५-०८-२३ ८० १५ १२६७ ६२६ १८९३ ५१३ ३८ ३४ १५ १२ ३६८१२२५०
५९ वाके २०७५-०१-०३ - २०७५-०८-१९ ३८ ६० १८ २५ १३८४४०००
६० वर्दिया २०७५-०१-०४ - २०७५-०८-२२ ७७ १४ १६५ ६९ २१ २० २० ११७५६४३२
६१ सुर्खेत २०७५-०२-२७ - २०७५-०८-२४ १६ १८ १७ ११०५१०००
६२ जाजरकोट २०७५-०४-०४ - २०७५-०५-१४ १७ ११ २९ १२ १७ २११६०००
६३ दैलेख २०७५-०१-१८ - २०७५-०५-२० १० १२ ७०००००
६४ डोल्पा २०७५-०१-२५ - २०७५-०७-१२ २२ ३३ १४ ५९९७०००
६५ जुम्ला २०७५-०४-१० - २०७५-०८-०१ २३७६०००
६६ कालिकोट २०७५-०२-१८ - २०७५-०८-१८
६७ मुगु २०७५-०१-२० - २०७५-०५-२० २३ १७ ४०० ४५१८००००
६८ हुम्ला २०७५-०४-०८ - २०७५-०८-०४ ३८ ५२ १८ २६ १३ २२६८७३००
६९ वझाङ्ग २०७५-०१-१९ - २०७५-०४-३० १३ १४ २६
७० वाजुरा २०७५-०१-०६ - २०७५-०८-२४ १२ २१ २६ ६०९०००
७१ आछाम २०७५-०१-०२ - २०७५-०५-२३ १३२ १५३ १२२ १४ १३ १३७२६४७६
७२ डोटी २०७५-०५-१० - २०७५-०५-१० २५००००
७३ कैलाली २०७५-०१-२६ - २०७५-०८-२५ २८ २६७ २४८ १५३६५०००
७४ कन्चनपुर २०७५-०१-१० - २०७५-०८-०५ ११ २० १० १३८५०००
७५ डडेलधुरा २०७५-०२-१० - २०७५-०८-०१ २१ १० १६ ५१ ३३
७६ वैतडी २०७५-०७-२५ - २०७५-०७-२५
७७ दार्चुला २०७५-०२-१२ - २०७५-०८-१४ २५ १२ ५०००००
* मृत्यु, वेपत्ता तथा घाईतेको विवरण स्रोत नेपाल प्रहरी
# नवलपरासी र रुकुमको हकमा २०७४-०७-०९ भन्दा अगाडीको विवरणमा पुरानो संरचना तथा नयां दुबै रहने

>>view all