Nepal DRR Portal

Government of Nepal

Nepal Disaster Risk Reduction Portal

Kathmandu, Nepal

    National Flag of Nepal
RECENT NEWS
मिति २०८०।०७।१७ गते जाजरकोट केन्द्रविन्दु गरि गएको भूकम्पको अद्यावधिक विवरण - (मिति २०८०।०८।०८ गते बिहान १०:०० बजे सम्म प्राप्त) ।                          मिति २०८० कार्तिक १७ गते राति जाजरकोट केन्द्रबिन्दु भई गएको भूकम्प सम्बन्धमा प्रेस विज्ञप्ति                          मिति २०८०।०२।३१ गते देखि मिति २०८०।०६।२८ गते सम्म मनसुनजन्य विपद् बाट जिल्लाहरुमा भएको क्षतिको विवरण ।                          मिति २०८०।०२।३१ गते देखि मिति २०८०।०५।१२ गते सम्म मनसुनजन्य विपद् बाट जिल्लाहरुमा भएको क्षतिको विवरण ।                          बाँके जिल्लाको मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना २०८०                         
.....
Print
Report By:
Language:
Incident Type:
All Incident TypesX
District:
All DistrictsX
Daterange:
AD: -
BS: -
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
राष्ट्रिय आपतकालिन कार्यसञ्चालन केन्द्र
विपद्का घटनाबाट भएको क्षतिको अद्यावधिक विवरण
सम्प्रेषण मितिः २०८०-०८-१६
१) विपद्का घट्नावाट भएको संक्षिप्त क्षति विवरण
मिति अवधि घटना घटना संख्या मृत्यु वेपत्ता घाईते प्रभावित परिवार घर क्षती गोठ क्षती पशु चौपाया क्षती अनुमानित क्षती
आंशिक पूर्ण
२०७९-०१-०१ देखी २०८०-०८-१६ सम्म आगलागी, पहिरो, चट्याङ्ग, जनावर आतङ्क, हवाई दुर्घटना र अन्य... ८१८७ ७२४ ६९ १८५१ १७५११ ३३२८ ३०३५ १४२० ५७५७ ४६५८१८६८६७
२) जिल्ला अनुसारको क्षतीको विवरण
सि.नं. जिल्ला मिति अवधि घटना संख्या मृत्यु * वेपत्ता * घाईते * प्रभावित परिवार घर क्षती गोठ क्षती पशु चौपाया क्षती अनुमानित क्षती
पुरुष महिला पहिचान
नभएको
जम्मा पुरुष महिला जम्मा आंशिक पूर्ण
२०८०-०३-१७ - २०८०-०३-१७ १२३७००
ताप्लेजुङ २०७९-०१-०४ - २०८०-०८-०४ ११४ १० १६ २२ १७२६ २४४ १९८ १६ १२० १०१३२१९००
पाँचथर २०७९-०१-१८ - २०८०-०८-१३ ११३ १३ १७ २३ ३६८ ३२ ५४ १८ ९० ९४३३७५००
इलाम २०७९-०१-१६ - २०८०-०७-१५ ५८ ५८ २९ ११ ६७०६९०००
संखुवासभा २०७९-०१-२२ - २०८०-०८-०६ ११३ १० १९ १३ २० १४५ २९ ३६ १७ ९० ६४८५१०००
तेह्रथुम २०७९-०१-०३ - २०८०-०८-०१ ६० ११ १५ ९७ ११ ३९ २७ १९३ ४११३५८००
धनकुटा २०७९-०१-०५ - २०८०-०८-१५ ९६ १७ ९३ २३ २६ ११ ४९ ४६५९७५००
भोजपुर २०७९-०१-०४ - २०८०-०८-०६ ११८ १३ १३ २६ १४२ २२ ४० २० ९७ ४६५९७४००
खोटाङ्ग २०७९-०१-०२ - २०८०-०८-१४ ९७ १०८ १७ ४९ २९ ८९ १०९७२३३००
१० सोलुखुम्वु २०७९-०१-११ - २०८०-०८-०८ ८८ १८ २५ ९० २७ १७ १२३६४४५००
११ ओखलढुङ्गा २०७९-०१-०५ - २०८०-०७-२७ ११९ ११ १०६ १२ ३७ १३ १७९ ७५८२२९४५
१२ उदयपुर २०७९-०१-०६ - २०८०-०८-१३ १६१ १३ २२ १८० २० ५९ ४२ २६० १२४९१५१००
१३ झापा २०७९-०१-०५ - २०८०-०८-१५ ४०० १० १७ २३ २२ ४५ ५६१ १११ ८८ ४२ ४१ ३८०५९९९००
१४ मोरङ्ग २०७९-०१-०६ - २०८०-०८-१५ ३४२ ११ ३४ १२ ४६ ५२६ ९१ ५८ ७७ ८७ २५०८५९३००
१५ सुनसरी २०७९-०१-०२ - २०८०-०८-१३ ३०० २१ १३ ३४ ३६९ ६१ ७८ ६७ २७४ १७४३४०३००
१६ सप्तरी २०७९-०१-०१ - २०८०-०८-१५ २२९ ११ १० २१ ३५० ५५ १०८ ७० ८६ ८९२६४३५०
१७ सिराहा २०७९-०१-०४ - २०८०-०८-१३ २६८ १३ १४ १६ ३० ३५१ ५० ३८ ३२ ६६ ११६४६९९५०
१८ धनुषा २०७९-०१-०२ - २०८०-०८-१० २२७ २४ ३२ २८९ २९ २८ १५ २५ ११३८५५२२०
१९ महोत्तरी २०७९-०१-०२ - २०८०-०८-१२ ९० ११ २१ ३२ १२१ १६ २५ ११ २८ ४१५७४३००
२० सर्लाही २०७९-०१-०३ - २०८०-०८-१५ १६२ १६ १२ २८ २३६ ५२ ४१ ३५ ३९ ५१०२०७००
२१ रौतहट २०७९-०१-०२ - २०८०-०८-१३ १७५ १४ १५ २५ २१ ४६ २८५ ५४ १०४ ४१ ११७ १२६५२२८००
२२ वारा २०७९-०१-०२ - २०८०-०८-१४ १९९ १९ १७ ३६ २७८ ३७ ४१ ५३ १०५ ६९४८५५००
२३ पर्सा २०७९-०१-०१ - २०८०-०८-०७ १२२ १२ १७ २९ १४७ १२ २४ ३६ ४० २२००६६४५०
२४ दोलखा २०७९-०१-०३ - २०८०-०७-०६ ६२ ७७ ४२ १९ १५२ ६६३०००००
२५ रामेछाप २०७९-०३-०८ - २०८०-०७-२२ २६ ३१ ११ १५ ११३५८३००
२६ सिन्धुली २०७९-०१-०२ - २०८०-०८-०४ ४८ १० १५ २२ ६४ २३ ३१ ३३१७८६००
२७ काभ्रेपलाञ्चोक २०७९-०१-०२ - २०८०-०८-१२ ७५ १० १३ ७५ १३ १६ २०० ६०९७१०००
२८ सिन्धुपाल्चोक २०७९-०१-०१ - २०८०-०८-०८ ७३ ७६ १२ २३ १६ १३९ २०२४४५००
२९ रसुवा २०७९-०१-१५ - २०८०-०७-०५ २३ ११ २५ १४ १४५५४००
३० नुवाकोट २०७९-०२-३१ - २०८०-०८-१५ २७ २६ ७९९१८५००
३१ धादिङ्ग २०७९-०१-१५ - २०८०-०८-१३ ५३ ११ १५ ८२ ५३ २४ १०१५८०००
३२ चितवन २०७९-०१-०९ - २०८०-०७-३० ९९ ११ १९ २४ ३० ५४ ११२ १२ ३६९०७०००
३३ मकवानपुर २०७९-०१-०३ - २०८०-०८-०८ ९० १६ १४ २२ ८४ २५ १० १०१ ४२०१९६६०
३४ भक्तपुर २०७९-०१-०२ - २०८०-०८-०४ ९६ १० १५ २५ १०७ २० २५ १२६८७६०००
३५ ललितपुर २०७९-०१-०५ - २०८०-०८-१० ९१ १४ ११ २५ १०४ १३ १२ १७ १२१७०२६५०
३६ काठमाण्डौ २०७९-०१-०४ - २०८०-०८-१६ २९१ १० १६ ३६ २४ ६० ३४१ ५७ १२ १५ १० ३८१७०७४८७
३७ गोर्खा २०७९-०१-१० - २०८०-०८-१५ ४८ ११ २७ ३० ९५ ४८ १७ १२३५००००
३८ लमजुङ्ग २०७९-०१-०८ - २०८०-०७-२८ ४१ ११ ३६ ५१ १२३८००००
३९ तनहु २०७९-०१-१४ - २०८०-०७-०३ ६७ १३ २१ ७१ १० १३ २९ ९४३१५००
४० कास्की २०७९-०१-०१ - २०८०-०८-११ १६५ ४६ २६ ७६ १५ २४ २४३ २१ १६ १४ २७ ४१४१५०००
४१ मनाङ्ग २०७९-०१-२९ - २०८०-०४-०९ १४
४२ मुस्ताङ्ग २०७९-०४-०९ - २०८०-०८-०४ ५४ १८ १४ ३२ ७७ १९ ३२ ७७ २००४९५०००
४३ पर्वत २०७९-०१-०५ - २०८०-०८-१५ २७ १८ ३७०००००
४४ स्याङ्गजा २०७९-०१-०१ - २०८०-०७-३० ५५ ११ १८ ६० १० १७ २० ४९२४०००
४५ म्याग्दी २०७९-०१-१५ - २०८०-०७-२१ १०८ ११ १२ २१ ८४ १२ १८ ८५ ९५१७०००
४६ वागलुङ्ग २०७९-०१-०६ - २०८०-०८-१२ ११६ ११ १५ १२० १९ ३६ २७ ८३ ३२२०५०००
४७ नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व) २०७९-०१-१६ - २०८०-०८-०८ ८१ १७ २३ ८० ११ १४ ४१७८७०००
४८ नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) २०७९-०१-०९ - २०८०-०७-२८ ८५ १२ १६ २० १२३ १३ १४ २२ ५६७०९०००
४९ रुपन्देही २०७९-०१-०१ - २०८०-०८-०४ १११ २४ ३१ १५९ १४ ८५१२०९५०
५० कपिलवस्तु २०७९-०१-०३ - २०८०-०८-१२ १९९ १० १४ १८ २६३ ३५ ५५ ९१ ८४ २८२१५६९५
५१ पाल्पा २०७९-०१-०६ - २०८०-०६-२१ ६१ १२ २१ ५३ ३८ १२२७२०००
५२ अर्घाखाची २०७९-०१-१४ - २०८०-०८-१३ ९५ १० ११ १२ १०१ १४ २९ २४ २४ ५१६००००
५३ गुल्मी २०७९-०२-११ - २०८०-०८-१४ ६४ १२ १६ २३ ८५ १० २३ ५३ १८२७९५००
५४ रुकुम पूर्व २०७९-०१-१६ - २०८०-०७-२४ ४८ २२१ २५ १९ १५७३७९७५
५५ रोल्पा २०७९-०१-०२ - २०८०-०८-१४ १४२ ११ १२ २३ १४० २५ ३७ २० ४४ ५६१८७५००
५६ प्युठान २०७९-०१-०१ - २०८०-०८-०९ १३६ १२ १३ २० ३३ १३३ १६ ४१ ४३ १४६ १५७६४०००
५७ दाङ्ग २०७९-०१-०१ - २०८०-०८-१४ २०८ १० १७ १९ ३३ ५२ २४२ ३९ ६१ २६ १५८ ७५४५२३००
५८ वाके २०७९-०१-०१ - २०८०-०८-१४ ११६ १७३ ३२ ४१ १६ २५ ६९४५३३००
५९ वर्दिया २०७९-०१-०४ - २०८०-०८-१५ १६५ १३ १९ ३६ २६ ६२ २२२ ५२ ३१ ३२ ५९ २९५९३७६०
६० रुकुम पश्चिम २०७९-०१-०४ - २०८०-०५-३१ ४१ १० ४५ २५ ९१८८००
६१ सल्यान २०७९-०१-०१ - २०८०-०७-१६ ३५ १५ ४३ ८८ २१८००००
६२ डोल्पा २०७९-०२-२६ - २०८०-०७-२७ १५ १९ ५५००००
६३ जुम्ला २०७९-०१-०९ - २०८०-०७-२३ ३७ ११ २० १४ १०९१ ७३२ ३२३ २९० ९८८००००
६४ मुगु २०७९-०५-०२ - २०८०-०७-२० १६ १३ २३३ ८९ १४१
६५ हुम्ला २०७९-०२-१६ - २०८०-०६-०३ १९ १४३ १८ ३९ १११ १६२७६८५०
६६ कालिकोट २०७९-०२-१९ - २०८०-०७-२४ ४४ ११ १२ १६ ११ २० २१० ४५ १७० ५१ ६८५००००
६७ जाजरकोट २०७९-०१-०५ - २०८०-०८-१२ ३२ १३ २० ४४ ३५
६८ दैलेख २०७९-०१-०३ - २०८०-०८-०१ ७४ २८ ६० ८८ १३२ १७ ८७ ६६४००००
६९ सुर्खेत २०७९-०१-०६ - २०८०-०८-०९ ६७ १४ १६२ ३५ ३० २२ १२६ ४१९००२४०
७० वाजुरा २०७९-०१-१० - २०८०-०७-१३ १०० १० १० २० १८२ ७४ ४३ १३ १७८ ८७७९३५०
७१ वझाङ्ग २०७९-०३-१६ - २०८०-०६-२० ८५ १५ १६ ३१ २९६ १७६ ६० ५४ ५०३४६५०
७२ डोटी २०७९-०१-०१ - २०८०-०७-२६ ६४ १० २९ ३९ १०९ १६ १८ ३५ ४५१५६००
७३ आछाम २०७९-०१-०१ - २०८०-०८-०१ १०० २१ २९ २२ ३३ ५५ १४७ ५२ १४ ४३ १२२७०००
७४ दार्चुला २०७९-०१-०३ - २०८०-०८-१४ ८३ १५ २९ १६ ४५ १४५ १८ ४५ ५४६ ९५३०००
७५ वैतडी २०७९-०१-०४ - २०८०-०६-२९ ६२ ११ १८ ४२ ३६ ४२४२०००
७६ डडेलधुरा २०७९-०२-२० - २०८०-०७-२५ ४२ १६ ५२ ३६ १५००००
७७ कन्चनपुर २०७९-०१-०१ - २०८०-०८-१४ १५६ १२ १२ १९ ३१ १९५ २१ १२ ४६ ४३ २४९७१४००
७८ कैलाली २०७९-०१-०२ - २०८०-०८-१२ २०३ ११ २३ १६ ३९ ३५८४ ५१५ ११७ ४२ ५६ १६३९७१९८५
* मृत्यु, वेपत्ता तथा घाईतेको विवरण स्रोत नेपाल प्रहरी
# नवलपरासी र रुकुमको हकमा २०७४-०७-०९ भन्दा अगाडीको विवरणमा पुरानो संरचना तथा नयां दुबै रहने
## पहिरो/बाढीबाट भएको क्षतिमा पहिरो/बाढीले प्रभावित गाडी र यात्रुहरु पनि समावेश गरिएको छ।