Nepal DRR Portal

Government of Nepal

Nepal Disaster Risk Reduction Portal

Kathmandu, Nepal

    National Flag of Nepal
.....
Print
Report By:
Language:
Incident Type:
All Incident TypesX
District:
All DistrictsX
Daterange:
AD: -
BS: -
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
राष्ट्रिय आपतकालिन कार्यसञ्चालन केन्द्र
विपद्का घटनाबाट भएको क्षतिको अद्यावधिक विवरण
सम्प्रेषण मितिः २०७७-०६-१५
१) विपद्का घट्नावाट भएको संक्षिप्त क्षति विवरण
मिति अवधि घटना घटना संख्या मृत्यु वेपत्ता घाईते प्रभावित परिवार घर क्षती गोठ क्षती पशु चौपाया क्षती अनुमानित क्षती
आंशिक पूर्ण
२०७७-०१-०१ देखी २०७७-०६-१५ सम्म पहिरो, चट्याङ्ग, बाढी, सर्पदंश, भारी वर्षा र अन्य... १९९९ ४६३ १०२ ७७२ ६०२८ २८८१ १३२५ ३६२ २२७७ ७८१८९८११०
२) जिल्ला अनुसारको क्षतीको विवरण
सि.नं. जिल्ला मिति अवधि घटना संख्या मृत्यु * वेपत्ता * घाईते * प्रभावित परिवार घर क्षती गोठ क्षती पशु चौपाया क्षती अनुमानित क्षती
पुरुष महिला पहिचान
नभएको
जम्मा पुरुष महिला जम्मा आंशिक पूर्ण
ताप्लेजुङ २०७७-०१-१९ - २०७७-०५-३१ १५ ६० ११ ८६९८६०५०
पाँचथर २०७७-०२-०३ - २०७७-०६-०९ १४ २९ ३२७५०००
इलाम २०७७-०१-०९ - २०७७-०६-०७ २८ ३७ १४ १३४६६६५०
संखुवासभा २०७७-०१-०१ - २०७७-०६-१२ ३९ ११ १० ४५ २२ १० ११८६९९००
तेह्रथुम २०७७-०१-०२ - २०७७-०६-११ २४ २३ १० ५६२३४००
धनकुटा २०७७-०१-२४ - २०७७-०६-११ ३८ ४९ १५ २८ १९ १८५७२४००
भोजपुर २०७७-०१-१० - २०७७-०६-११ ३३ ३२ १६ १२ १४२२९७००
खोटाङ्ग २०७७-०१-०१ - २०७७-०६-०९ ३० ३१ १४ ९०७५७००
सोलुखुम्वु २०७७-०१-०२ - २०७७-०६-१२ २३ ३३ १० ७२१५०००
१० ओखलढुङ्गा २०७७-०१-१६ - २०७७-०५-२७ १२ १३ १० २६९७०००
११ उदयपुर २०७७-०१-०२ - २०७७-०६-१२ ३५ १४ ५२ १६ १५ ८७४४०००
१२ झापा २०७७-०१-०२ - २०७७-०६-०२ ३४ ६३ १४ १२ २९८०६५००
१३ मोरङ्ग २०७७-०१-०४ - २०७७-०६-१० ६१ १६ २३ १०२ ३४ २० १० १० ५०५८३६००
१४ सुनसरी २०७७-०१-०२ - २०७७-०६-११ ५८ १० १५ १०२ २५ २४ ११ १०७६२८०००
१५ सप्तरी २०७७-०१-०१ - २०७७-०६-०७ ५० १७ ७९ २२ १८ १७ ७५८०३००
१६ सिराहा २०७७-०१-०२ - २०७७-०६-१३ ३३ ४० ११ १३ ६८२२५००
१७ धनुषा २०७७-०१-०२ - २०७७-०६-१० ४९ ११ १० २१ २०९६ २०६० १२ २३ ६७४८०००
१८ महोत्तरी २०७७-०१-०२ - २०७७-०६-०९ २९ ३५ २१ ६४३५०००
१९ सर्लाही २०७७-०१-०२ - २०७७-०६-१२ ४८ ८९ ४४ २७ १२ ८१८२०००
२० रौतहट २०७७-०१-०८ - २०७७-०६-१२ ४८ १२ १११ ३९ ५२ १२ २५ १०७४६५००
२१ वारा २०७७-०१-०२ - २०७७-०६-०९ ४१ ११ १९ २४९ २०७ १२ २७१९४०००
२२ पर्सा २०७७-०१-०३ - २०७७-०६-०९ ३६ १२ ६९ १३ १४ १६ १०६२१०००
२३ दोलखा २०७७-०१-२४ - २०७७-०६-०३ १८ ४१ २० ५३ २८०००००
२४ रामेछाप २०७७-०१-२९ - २०७७-०६-११ १३ १३ २४ २१३५०००
२५ सिन्धुली २०७७-०१-०८ - २०७७-०५-१८ १५ ८६ ६७ १३ ९६००००
२६ काभ्रेपलाञ्चोक २०७७-०१-०४ - २०७७-०६-०८ १३ १४ ८४५००००
२७ सिन्धुपाल्चोक २०७७-०१-२३ - २०७७-०५-३१ २८ ३९ ३३ ७२ ३९ १८ १२ ३० १४१ १२२ ५३ १४२५०००
२८ रसुवा २०७७-०३-०६ - २०७७-०५-३०
२९ नुवाकोट २०७७-०१-०८ - २०७७-०६-०३ १८ २७ ३० ५६४२०००
३० धादिङ्ग २०७७-०१-२७ - २०७७-०६-०४ १० १४ १२०००००
३१ चितवन २०७७-०१-०३ - २०७७-०६-१२ ३० १४ १९ ३३ १६५५००००
३२ मकवानपुर २०७७-०१-०२ - २०७७-०६-१२ ४७ १५ १२ २७ ४४ १८०३००००
३३ भक्तपुर २०७७-०१-२३ - २०७७-०६-०९ १९ २२ २९ १४७७९८००
३४ ललितपुर २०७७-०१-१७ - २०७७-०६-०७ २३ २४ १० ६६७५७००
३५ काठमाण्डौ २०७७-०१-०४ - २०७७-०६-११ ४८ १५ २२ १०७ १५ ९८०४७९००
३६ गोर्खा २०७७-०१-०५ - २०७७-०४-२१ १४ ६७ ४८ ११ ३४०५०००
३७ लमजुङ्ग २०७७-०१-०२ - २०७७-०६-०८ २८ १६ २४ ३८ ३० २० ८५००००
३८ तनहु २०७७-०१-०२ - २०७७-०६-११ ३० १४ १६ २५ ५१ ११ १६ ६४०००००
३९ कास्की २०७७-०१-०२ - २०७७-०६-११ ४४ ११ १५ २१ ६६ १९ १० १८३ ८००००००
४० मनाङ्ग २०७७-०४-०३ - २०७७-०५-०१
४१ मुस्ताङ्ग २०७७-०३-२३ - २०७७-०४-३२
४२ पर्वत २०७७-०१-०७ - २०७७-०६-०७ २२ ११ २२ २२ १७६००००
४३ स्याङ्गजा २०७७-०१-०२ - २०७७-०६-१० ४० ११ १६ १० १५ ४८ १६ १६ ४७ ८९३६०००
४४ म्याग्दी २०७७-०१-१६ - २०७७-०४-१२ २१ १५ १६ ३१ १३ १६ ५३ ३५ २६०००००
४५ वागलुङ्ग २०७७-०१-०२ - २०७७-०६-०७ ३४ २२ ३७ १७ १२ २० १५१ १२० २८ ३०५०००
४६ नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व) २०७७-०१-२३ - २०७७-०६-०८ १९ १० १८ २८ ५०००००
४७ नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) २०७७-०१-०५ - २०७७-०६-१३ ४३ १०१ १९ २३ ६००००००
४८ रुपन्देही २०७७-०१-०१ - २०७७-०६-१० २५ ६१ २४ १५ ४५३००००
४९ कपिलवस्तु २०७७-०१-०१ - २०७७-०६-०८ २२ ३८ १७ ६२८९१००
५० पाल्पा २०७७-०१-०३ - २०७७-०६-०९ ६३ १४ ११ ६७ १० १६ १६ ४५ १३९८७०००
५१ अर्घाखाची २०७७-०१-०२ - २०७७-०६-०९ २३ ४३ २० ११ ३४ २८०६०००
५२ गुल्मी २०७७-०१-०२ - २०७७-०६-०८ ३८ १० १३ ११ २० ५७ १३ २४ ९३ १५०००
५३ रुकुम पूर्व २०७७-०२-१४ - २०७७-०५-१६ ८०००००
५४ रोल्पा २०७७-०१-१३ - २०७७-०५-२८ २१ २५ ११ ४६ ५२२००००
५५ प्युठान २०७७-०२-१४ - २०७७-०६-१२ ३२ २४ १८ १९७१७००
५६ दाङ्ग २०७७-०१-२३ - २०७७-०५-२९ २७ ३० ३१ १७८९००००
५७ वाके २०७७-०१-०१ - २०७७-०६-१२ २० ३४ १२ २१ १०११२९००
५८ वर्दिया २०७७-०१-०२ - २०७७-०५-३१ ३३ १० १२ ८७ ३० ३९ ७०६४२५०
५९ रुकुम पश्चिम २०७७-०१-०४ - २०७७-०६-०३ ३२ १२ ६७ १४ ११ २६ ४२६६०००
६० सल्यान २०७७-०१-२३ - २०७७-०५-२४ ११ १४ १५
६१ डोल्पा २०७७-०१-२१ - २०७७-०३-१९ ६१३४५००
६२ जुम्ला २०७७-०५-०८ - २०७७-०६-०८ १६ ५३१
६३ मुगु २०७७-०१-०२ - २०७७-०५-११ १८१ २५० २००००००
६४ हुम्ला २०७७-०२-०७ - २०७७-०५-१७ ११ १०९ ६८ २७ ८२९३७६०
६५ कालिकोट २०७७-०१-०२ - २०७७-०५-१५ २५ १९ २१ ४० १३ १६ २९ ४३ १३
६६ जाजरकोट २०७७-०३-१६ - २०७७-०५-०२ ११ १२ १९ १६
६७ दैलेख २०७७-०१-२८ - २०७७-०५-२६ २६ २४ १३ ३३००००
६८ सुर्खेत २०७७-०१-२५ - २०७७-०६-०५ २० १५ २३ १२ १० १६२००००
६९ वाजुरा २०७७-०१-०२ - २०७७-०६-१२ २५ ११ ६२ २३ १० ६५ २६४५०००
७० वझाङ्ग २०७७-०१-२३ - २०७७-०५-२५ १४ ४४ १९ ३०
७१ डोटी २०७७-०१-०८ - २०७७-०५-२८ १९ १४ ४५ ११ ६८९३००
७२ आछाम २०७७-०१-११ - २०७७-०५-२३ १७ ११ १३ ११ २४ ४५ २५ ८०००००
७३ दार्चुला २०७७-०१-०२ - २०७७-०५-२६ २५ ११ १२ १७ ४२ २० १६०
७४ वैतडी २०७७-०१-११ - २०७७-०६-०४ १४ १० १९
७५ डडेलधुरा २०७७-०१-२५ - २०७७-०४-१४
७६ कन्चनपुर २०७७-०१-०२ - २०७७-०५-२७ ३१ ११ १९ ११६ ८७ ११२००००
७७ कैलाली २०७७-०१-०७ - २०७७-०६-०४ २५ ४४ १३७६००००
* मृत्यु, वेपत्ता तथा घाईतेको विवरण स्रोत नेपाल प्रहरी
# नवलपरासी र रुकुमको हकमा २०७४-०७-०९ भन्दा अगाडीको विवरणमा पुरानो संरचना तथा नयां दुबै रहने