Nepal DRR Portal

Government of Nepal

Nepal Disaster Risk Reduction Portal

Kathmandu, Nepal

    National Flag of Nepal
RECENT NEWS

Situation Report ( Monsoon 2076-03-31) Time 18.00 PM .

Situation Report ( Monsoon 2076-03-30) Time 09.00 AM .

गृह मन्त्रालयबाट विपद् सम्बन्धी जारी भएको प्रेस विज्ञप्ति (मिति २०७६।०३।२९)

मिति २०७६।०३।२८ गते बसेको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको बैठकका निर्णयहरु

मनसुन आपत्‌कालीन कार्ययोजना, २०७६

GPDRR_2019_GoN_Position Paper

Official Statement for GPDRR 2019

जोखिमयुक्त वस्ती स्थानान्तरण तथा एकीकृत वस्ती विकास सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५

विपद् पश्चातको शव व्यवस्थापन सम्बन्धी मार्गदर्शन, २०६८ (प्रथम संशोधन, २०७६)

विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७४ को दफा ३ वमोजिम गठित विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषदको मिति २०७६।०१।२२ गते बसेको बैठकबाट भएका निर्णयहरु

विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७४ संशोधन सहित

विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन नियमावली, २०७६

राष्ट्रिय विपद् प्रतिकार्य कार्यढाँचा, २०७० (प्रथम संशोधन, २०७५)

मिति २०७५।१२।२२ मा विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको बैठक माननीय गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलको अध्यक्षतामा वसी भएका निर्णयहरु

शीत लहर तथा चिसो प्रभावित विपन्नहरुको पहिचान तथा राहत प्रदान सम्बन्धी मापदण्ड, २०६९

सुरक्षा निकायहरुबाट पहिरो, बाढी र डुवान लगाएतका विपद् सामना गर्न तैनाथ गरिएको जनशक्ति तथा खोज उद्धार सामग्रीको प्राप्त विवरण

प्रकोप पीडितहरुलाई राहत उपलब्ध गराउने सम्बन्धी नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को मिति २०७५/०१/२६ को निर्णय ।

प्रकोप पीडित उद्धार र राहत सम्बन्धी मापदण्ड (छैठौं संशोधन), २०७४

गोरखा भूकम्प सिकाई र अनुभव २०७२

विपद् व्यवस्थापन दिग्दर्शन